De afstand wordt berekend en vergoed op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers.

Er zijn meerdere stelsels: chauffeur, passagier en alleenrijdende chauffeur.
In de mobiliteitscalculator kan je enerzijds de afstand berekenen en invullen bij het passende stelsel.

Wij baseren ons bij de berekening van de mobiliteitsvergoeding op de officiële barema’s uit de CAO.